FAIR-principerna centrala för att säkra forskningsdata

Publicerad: 2017-11-14

Hur arbetar vi för att göra forskningsdata "FAIR"? Denna fråga stod i fokus vid SND:s sjunde forum, som samlade ett 80-tal deltagare.
– Begreppet väcker diskussion och frågor, det är inte så lätt att till exempel skapa instrument för att mäta FAIR, konstaterade Heiko Tjalsma från nederländska DANS.

FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska vara möjliga att finna, de ska vara tillgängliga och åtkomliga samt möjliga att återanvända. Dessa principer är viktiga, inte minst vid certifiering av repositorier och forskningsdataarkiv. Enligt Heiko Tjalsma finns det tydliga samband och beröringspunkter mellan FAIR och certifiering:
– Forskningsdata måste vara FAIR, och för att förbli detta på lång sikt måste de också finnas bevarade på ett säkert ställe, i ett certifierat repositorium.

Ivana Ilijašić Veršić från CESSDA ERIC lyfte också fram hur avgörande kvalitetssäkrade och tillförlitliga datarepositorier är för forskarsamhället och open access. Som exempel tog hon upp CESSDA:s aktiviteter med att erbjuda träning i datahantering och att utveckla tekniska lösningar för en gemensam europeisk infrastruktur. Ett av de senaste projekten organisationen hållit i är CESSDA SaW.
– Jag är mycket stolt över projektet, vi har fått fram många viktiga verktyg som vi kommer att lansera nu i december, berättade hon.
Bland det som utvecklats inom ramen för projektet finns en plattform för kunskapsutbyte mellan europeiska dataarkiv/repositorier.    

Ett internationellt repositorium som deltog vid SND:s forum var ICOS Carbon Portal. Maggie Hellström beskrev varför FAIR-principerna är så centrala för ICOS:
– Miljödata är unika. Vi har ingen tidsmaskin, vi kan aldrig återupprepa dem som man kan i ett labb, vi måste vara noga med dem redan från början.
Hon berättade att det varit viktigt för ICOS att skapa ett eget repositorium:
– Vi ville kunna integrera allt, hela datalivscykeln. Vi ville hålla våra data säkra.

Hur långt har då ICOS kommit i sin strävan mot FAIR data?
Ganska långt enligt Maggie Hellström. Kriterierna för ”Findable” och ”Accessible” är i stort sett uppfyllda. När det gäller de övriga två principerna, ”Interoperable” och ”Reusable”, är ICOS på god väg.
– Vi vet vad vi ska göra, men har inte gjort allt riktigt än. Det är en stor sak att bygga upp något som ICOS, experter behövs från en massa funktioner. ”Trust” tar lång tid att uppnå, men det kan förstöras inom några sekunder.

Ta del av presentationerna från SND:s forum här.