Fokus på fritt tillgängliga forskningsdata hos SND

Nyheter: 2015-10-19

Under veckan 19-25 oktober pågår den internationella Open Access Week 2015 och SND uppmärksammar därför forskningsdata Open Access.

Intresset från forskare för att deponera forskningsdata fritt tillgängligt hos SND har ökat de senaste åren. 2011 hade SND 8 studier med tillgänglighetsnivå 1a, dvs fritt tillgängliga för direkt nedladdning och 2015 har SND över 500 studier Open Access. En stor del av dessa är från en och samma deponering ska tilläggas. Statistik visar att de direkt nedladdningsbara forskningsdatamängderna hos SND laddas ner tusentals ggr per år.

Fritt tillgängliga studier via vårt analysverktyg SND analysis online (1b) är nu uppe 27 studier, och det finns 267 studier fritt tillgängliga via beställning (1c), dvs utan att primärforskaren behöver godkänna beställningen. De beställningar vi hanterar för studier som kräver primärforskarens tillstånd (2b), får glädjande nog nästan alltid ett ja som svar.

SND:s nationella forskarworkshop den 11 november 2015 kommer bl a en representant från Utbildningsdepartementet att presentera arbetet med nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsdata. Vetenskapsrådet har tagit fram förslaget som ligger till grund för riktlinjerna. Utdrag ur sammanfattningen av Vetenskapsrådets förslag: "Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information":

"Grundprincipen i de föreslagna nationella riktlinjerna är att

  • vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt
  • forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer,

som är resultatet av offentligt finansierad forskning, ska vara öppet tillgängliga."

I förslaget anges även att Sveriges målbild ska vara att all forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram med offentliga medel görs öppet tillgängliga så snart det är möjligt. På kort sikt föreslås att fram till 2020 genomföra pilotutlysningar inom några utvalda områden där krav ställs på öppen tillgång till forskningsdata.

Vi ser fram emot att tillsammans med intresserade forskare höra mer om hur arbetet med de nationella riktlinjerna för Open Access till forskningsdata fortskrider!