Förändringar i SND:s forskningsdatakatalog

Publicerad: 2023-06-07

Bygger om SVMellan 12–13 juni lanseras omfattande förändringar av SND:s forskningsdatakatalog och publiceringsverktyg, DORIS. Syftet med förändringarna är att göra det enklare att hitta och dela data via SND samt förbättra användarupplevelsen. Förändringarna innebär också att SND:s forskningsdatakatalog efterföljer globala standarder som gör svenska forskningsdata mer tillgängliga internationellt.

För dig som söker forskningsdata i SND:s katalog

Den tydligaste skillnaden för användare av SND:s forskningsdatalog är att sökresultaten nu visas per dataset. Det betyder att en katalogpost endast innehåller ett dataset, till skillnad från tidigare då en post kunde innehålla flera dataset.

Även landningssidorna för katalogposter har fått en uppdaterad layout som gör det lättare att överblicka data och metadata på en och samma sida. Detta underlättar för användare att snabbt hitta rätt information.

Flera nya funktioner har också införts för att förbättra användarupplevelsen. Det har bland annat blivit enklare att navigera mellan olika versioner av dataset, och för data som lagras hos SND finns det nu en möjlighet att ladda ner alla filer för ett dataset som en zip-fil.

Andra förbättringar inkluderar förhandsvisning av bildfiler, listning av filer i zip-filer, nedladdning av metadata som en PDF-fil och möjligheten att ladda ner en översikt av alla filer i en katalogpost i CSV-format.

Samtidigt som lanseringen pågår uppdateras även flera metadatafält i forskningsdatakatalogen. Vissa metadatafält har tagits bort och informationen har flyttats till andra fält. Det kan tillfälligt finnas dubbleringar av information under denna övergångsperiod.

Doris update
En tydlig förändring i SND:s forskningsdatakatalog efter uppdateringen är att katalogposter endast innehåller ett dataset, till skillnad från tidigare då en post kunde innehålla flera dataset.

För forskare som vill dela data via SND

För forskare som planerar att dela data via SND:s publiceringsverktyg DORIS innebär förändringarna bland annat att det inte längre går att lägga till flera dataset i en och samma databeskrivning.

Gränssnittet har också uppdaterats och förenklats för att tydligare fokusera på data- och dokumentationsfiler. Publiceringsverktyget har fått en utökad detaljvy med nya ingångar till aktivitetshistorik och meddelanden som underlättar gransknings- och publiceringsprocessen. Forskare kan nu även uppdatera metadata för publicerade dataset direkt utan granskning.

För forskare som redan har data i SND:s forskningsdatakatalog

Omställningen innebär också vissa förändringar för forskare som redan har data publicerade via SND. Det berör framför allt katalogposter som innehåller mer än ett dataset. För dessa kommer dataseten antingen att delas upp eller slås ihop.

I de fall dataseten delas upp kommer de att visas som separata katalogposter i forskningsdatakatalogen. Relevant metadata, som tidigare varit gemensam för dataseten, följer med till de separata katalogposterna och dataseten kommer tydligt att länkas till varandra.

I vissa fall kommer dataseten i en katalogpost slås ihop och tillsammans bilda ett nytt dataset. SND ser även här till att relevant metadata följer med till det nya gemensamma datasetet och befintliga DOI:er kommer peka vidare till det nya datasetet. Dessutom kommer SND att se över behovet av andra typer av relationer mellan dataset och hur dessa bäst kan presenteras i katalogposterna.DORIS

Alla berörda forskare kommer att hållas informerade om förändringarna och om hur dessa påverkar just deras databeskrivningar.

Mindre driftstörningar en kortare tid efter lansering

Under en kortare tid efter lanseringen kan det förekomma mindre driftstörningar då vissa funktioner kan behöva justeras. Notera att detta kan innebära att sökfunktionen samt gransknings- och publiceringsprocessen kan ta längre tid än vanligt.

Digital frågestund den 21 och 30 augusti

Med anledning av förändringarna i forskningsdatakatalogen och DORIS anordnar SND två digitala frågestunder. Vi går då igenom de största förändringarna och svarar på frågor från användare av forskningasdatakatalogen och DORIS.

Kontakta oss vid frågor

Om du som användare upptäcker tekniska fel i SND:s forskningsdatakatalog eller publiceringsverktyg ber vi dig att kontakta vår support på snd@snd.gu.se.

Om du har andra frågor, funderingar eller kommentarer kring förändringarna, kontakta SND snd@snd.gu.se eller din organisations lokala datastödsenhet.