Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access?

Publicerad: 2009-11-23
Måndagen den 16 november var det kick off för projektet "Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access?" Projektet syftar till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom de humanistiska och konstnärliga vetenskaperna. De öppna arkiven vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola och Svensk nationell datatjänst ska tillsammans med forskare vid respektive lärosäte undersöka vilka forskningsdata som kan göras allmänt tillgängliga och var de ska arkiveras. Projektet kommer att resultera i förslag till hur länkning kan ske mellan data och publikation och mellan de öppna arkiven och SND samt rekommendationer rörande metadata mm. Analysdelen kommer att kompletteras med konkreta exempel från den praktiskt inriktade delen.