Frågestund för forskare inom miljö-, klimat- och geovetenskap

Publicerad: 2021-02-19

Med start den 24 februari drar SND igång digitala frågestunder för forskare om datahantering inom olika forskningsområden. Först ut är miljö-, klimat- och geovetenskaper.

Porträtt Ylva Toljander
Ylva Toljander

– På frågestunderna kommer vi att samla den kompetens som finns inom SND när det gäller ett antal specifika teman. Den 24 februari är både domänspecialister och forskningsdatarådgivare med, men också Miljödatastöd från SLU, berättar Ylva Toljander, en av SND:s domänspecialister inom klimat- och miljödata och verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Tidigare har SND:s frågestunder för forskare varit mer allmänt inriktade, men under våren och början av hösten är ytterligare fyra tematillfällen inplanerade, baserade på de ämnesprofiler för forskningsdata som för närvarande finns i SND:s katalog. Den 24 mars är temat språkforskning, den 28 april medicin och folkhälsa, den 26 maj samhällsvetenskap och den 29 september arkeologi och historia.

Vilka frågor som kommer att hamna i fokus vid de olika tillfällena är självklart svårt att säga på förhand, men Ylva Toljander räknar med att mycket kommer att handla om hur det går att beskriva data på ett så bra sätt att de blir möjliga att återanvända.

– Vi hoppas att den här typen av satsningar gör att forskarna känner sig välkomna med alla sina funderingar och att vi kommer närmare dem som målgrupp för vårt arbete, säger Ylva Toljander.

Under våra arrangemang kan du läsa mer om frågestunderna.