Framgångsrikt år för SND

Nyheter: 2012-03-13

Under 2011 utvecklades SND:s verksamhet i mycket positiv riktning, med bland annat ett flertal beviljade EU-projekt och en utökad uppsökande verksamhet.

Av årsberättelsen för 2011 framgår också att en rad viktiga nyrekryteringar lett till en förstärkning av SND:s kompetens. SND har nu egna team för samtliga ämnesområden (humaniora, medicin och samhällsvetenskap), vilket gjort det möjligt att öka den utåtriktade verksamheten.

– Vi försöker komma ut och få kontakt med forskarvärlden genom våra road shows för att på så sätt få tillgång till nya datamängder och dessutom få kunskap om vilken service forskarna behöver. Det är väldigt stimulerande att få träffa dem och ta del av deras synpunkter, säger Mattias Persson, forskningskoordinator för samhällsvetenskap.

Internationellt innebar 2011 också flera nyheter. Två projekt fick anslag beviljade från EU:s sjunde ramprogram; DASISH och SERSCIDA. Dessutom påbörjades under 2011 arbetet inom EU-projektet Data without Boundaries.

En central del i SND:s verksamhet är förmedlingen av data till forskare och uppsatsstudenter. Även på detta område såg utvecklingen positiv ut. Den totala mängden förmedlingar under 2011 var 50 procent högre än under föregående år.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01

Länk till SND:s årsberättelser