Framgångsrik satsning i Umeå på öppna lärresurser

Publicerad: 2022-12-20

– Det här är inte rocket science, alla kan göra en MOOC, alla kan göra film! 
Det är lätt att entusiasmeras av Anna-Karin Åsander när hon berättar om Umeå universitetsbiblioteks arbete med öppna lärresurser. De drygt 30 deltagarna på SND:s webbinarium får lära sig det mesta av grunderna för att själva pröva ROAST-metoden. 

Anna-Karin Åsander, Umeå universitetsbibliotek
Anna-Karin Åsander och hennes kollegor vid Umeå universitet fortsätter att utveckla öppna lärresurser.

Umeå universitetsbiblioteks första MOOC (Massive Open Online Course), ”Grundkurs i informationssökning”, lanserades för snart ett år sedan. Genom kursen, som är öppen för alla, kostnadsfri och finns på både svenska och engelska, lär sig deltagarna bland annat att söka smartare med sökmotorer och att hitta vetenskapliga artiklar. Varje moment i kursen är baserad på korta filmer med tillhörande övningar och quiz av olika slag. 

– Det är viktigt att det är roligt att gå en kurs. Vi har därför jobbat mycket med att göra den tilltalande med interaktiva övningar, man lär sig bättre då. Vi har märkt att man aldrig kan få för många övningar, studenterna efterlyser fler hela tiden, säger Anna-Karin Åsander. 

Projektet pågick under ett år 

Bakgrunden till universitetsbibliotekets grundkurs är att Umeå universitet sökte en institution som var intresserad av att skapa en MOOC och avdelningen Vetenskaplig kommunikation vid UB var snabb att nappa på erbjudandet. Universitetet hade avsatt en budget för projektet och under ett år arbetade Anna-Karin Åsander och hennes kollegor Mattias Lennartsson och Therese Nilsson med att utveckla kursen. Gruppen hade gott om tid avsatt för arbetet, sammanlagt rörde det sig om nästan en heltid. 

–  Vi ägnade mycket tid åt den pedagogiska grunden för kursen och vi dokumenterade också väldigt noga hur vi jobbade. Detta har vi nytta av när vi skapar fler öppna lärresurser, de kommer att gå fortare att bygga upp, berättar Anna-Karin. 

Kan användas inom vilket område som helst 

Öppna lärresurser och metoderna för att skapa sådana kan enligt Anna-Karin Åsander användas inom vilket område som helst. Under själva projektet arbetades en metodik fram som fått benämningen ROAST-metoden: Ringa in området, Learning Outcomes, Learning Activities och Skapa Tasks. 

Det finns några saker som är bra att tänka på innan det praktiska arbetet med en kurs drar i gång: 

  • Vilken målgrupp riktar sig kursen i första hand till? Studenter? Doktorander? Forskare? Administratörer? Bibliotekarier? Innehållet på kursen blir mer fokuserat och det kommer kännas mer relevant för deltagarna om tilltalet är direkt riktat till dem. 
  • Vilken plattform för nätkurser ska väljas? Valet styrs bland annat av vilken typ av interaktiva övningar som planeras, om deltagarna ska registrera sig och kunna få intyg, och om det ska finnas möjligheter för skaparna av kursen att utforma design och layout på egen hand. 
  • På vilket sätt ska kursen vara tillgänglig för deltagarna? Ska deltagarna kunna följa den helt på egen hand, oberoende av tid och rum? Eller ska kursen följas i tidsbestämda delar i realtid med några träffar? 
  • Ska kursdeltagarna ha särskilda förkunskaper? Var tydlig med vilka förkunskaper som krävs för en kurs på avancerad nivå. Om kursen är på grundnivå – var noga med att förklara alla begrepp på ett pedagogiskt sätt.  

Fler öppna lärresurser på gång i Umeå 

Arbetet med att skapa kursen om informationssökning har gett Anna-Karin och hennes kollegor blodad tand och för närvarande är ytterligare två öppna lärresurser på gång: en om open access, upphovsrätt och creative commons riktad till forskare och doktorander samt en om plagiering och referenshantering riktad till studenter. 

– Vi har haft så himla roligt när vi skapat informationssökningskursen, inte minst övningarna, och även fått fin feedback på den från studenter. Det är också roligt att kollegor runt om i landet har uppskattat att använda den och att den har inspirerat dem till att skapa egna kurser. Det är viktigt att vi verkligen sprider den här typen av resurser och delar med oss till varandra. Vi är alla kollegor, det här är inget vi ska sitta och göra allihop på egen hand, utan det är ett jobb som vi kan göra tillsammans, säger Anna-Karin. 

Vill du veta mer om hur Anna-Karin Åsander och hennes kollegor arbetade med sin MOOC? Ta del av Powerpoint-presentationen från webbinariet.