Göteborg och SND värd för global IASSIST-konferens 2020

Publicerad: 2019-01-24

IASSIST, som står för International Association for Social Science Information Services and Technology, är en internationell organisation som arbetar för att främja det samhällsvetenskapliga forskarsamhället genom informationsteknologi och datarelaterade tjänster. Varje år anordnar IASSIST tillsammans med ett av sina medlemsländer en konferens för sitt globala nätverk. Förra veckan kom beslutet att Göteborg blir värdstad för den 46e upplagan av den internationella konferensen.

SND med Iris Alfredsson (senior rådgivare) i spetsen ansökte tidigare i vintras om att få anordna den årliga IASSIST-konferensen. Med hjälp av Göteborg & Co författades en grundlig ansökan och den 22 januari kom beslutet – IASSIST-konferensen år 2020 kommer att anordnas i Göteborg med SND som värdorganisation.

IASSIST har fler än 300 medlemmar världen över och organisationens konferenser brukar vara välbesökta. Iris Alfredsson, som själv besökt konferensen hela 14 gånger, ser fram emot att stå för värdskapet.

- Det ska bli trevligt att välkomna både gamla och nya bekanta från hela världen till Göteborg. Jag tror också att konferensen kommer att vara mycket intressant för alla som är involverade i arbetet att bygga upp DAU-enheter på de svenska lärosätena. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som arbetar med att göra forskningsdata tillgängliga.

Vilket tema konferensen ska ha är ännu inte bestämt, men det kommer att utformas av SND i samråd med programkommittén för 2020 års konferens. Tidigare år har konferensen haft teman som: Datarevolutionen: möjligheter och utmaningar för repositorier (2016), Forskningens gemensamma språk (2017) och Främjandet av data storytelling (2018). I år anordnas konferensen i Sydney, Australien, där temat kommer att vara ”Data firsts”. När Iris själv får fundera på tema kopplar hon ihop det med frågor som är högst aktuella för SND idag.

- Ett tema skulle kunna vara hur man bygger nätverk lokalt, nationellt och internationellt. Det är något som är väldigt angeläget för SND eftersom vi just nu arbetar aktivt med att utveckla en nationell forskningsinfrastruktur.

IASSIST-konferensen kommer att hållas den 27-29 maj på Svenska mässan i Göteborg. I anslutning till konferensen kommer det även att anordnas flera workshops och andra möten mellan 25 och 26 maj. Mer information kommer på vår hemsida och hos IASSIST vid ett närmare datum.