Grönt ljus för utökad arkeologisk dataportal

Publicerad: 2019-01-18

SND har tidigare rapporterat om medverkan och utveckling av det EU-finansierade projektet ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe). Projektet, som pågick mellan 2013 och 2017, syftade till att skapa en gemensam europeisk forskningsdataportal för arkeologiska data samt att ta fram verktyg för att bearbeta data. Med goda erfarenheter i ryggen beviljades år 2018 ny finansiering från EU inom ramen för Horizon 2020. Nu ska ARIADNE bli ARIADNEplus.

Syftet med ARIADNEplus är att vidareutveckla resultaten och utöka omfattningen av den arkeologiska infrastruktur som skapades under projektet ARIADNE. Detta innebär bland annat att man ska utöka forskningsdataportalen till att omfatta fler områden inom arkeologi, att vidareutveckla och skapa nya verktyg, att förbättra söksystemet och utveckla kartsök samt att effektivisera indexeringen av uppladdade data. Forskningsdataportalen ska dessutom bäddas in i en molntjänst som gör det möjligt för forskare att bedriva databaserad forskning i en virtuell miljö.

ARIADNEplus har fått finansiering under en fyraårsperiod och kommer att pågå mellan 2019 och 2022. Projektet drar igång den 11 februari då deltagarna träffas för kickoff i Prato, Italien. Italienska PIN (Polo Universitario Città di Prato) är huvudorganisatör tillsammans med ADS (Archaeology Data Service) från Yorks universitet. SND:s roll i projektet kommer bland annat att vara som ledare för en av de fyra tekniska ”Work Packages” som ska utveckla forskningsdataportalen. För detta ändamål har man tilldelats 350 000 euro i EU-medel.