Gustav Nilsonne ska samordna domänspecialisternas arbete

Publicerad: 2019-09-18

Gustav Nilsonne

Gustav Nilsonne har utsetts till samordnare för SND:s domänspecialister (dospar). I uppdraget ingår att samordna domänspecialistverksamheten nationellt och fungera som en brygga mellan SND:s huvudkontor och domänspecialisterna ute på lärosätena.

SND:s domänspecialister är experter inom sina vetenskapliga domäner. Deras roll är att stötta både forskare och forskningsdatafunktioner ute på lärosätena i frågor gällande forskningsdata och öppen tillgång. Rent fysiskt finns de placerade hos något av SND:s sju konsortielärosäten, men tanken är att de ska fungera som nationella resurser för alla Sveriges lärosäten.

I rollen som domänspecialistsamordnare ska Gustav Nilsonne underlätta och vägleda domänspecialisternas arbete samt skapa rutiner för kommunikation mellan de berörda parterna. Gustav är själv domänspecialist inom medicin och dessutom erkänd förkämpe för öppna data. Han berättar att han ser fram emot att utveckla dosp-verksamheten vidare på ett strategiskt plan.

- Jag tycker att det är spännande med öppna forskningsdata och domänspecialisterna har stora kunskaper inom sina områden. Rollen som samordnare är ny och jag hoppas kunna bidra till att arbeta fram ett mer strategiskt sätt att använda och ta vara på domänspecialisternas kompetens.

Domänspecialisternas arbete handlar till stor del om att bidra med datarelaterad expertis inom sitt vetenskapliga område. Gustav ser dock att domänspecialisterna har möjlighet att påverka även i ett större sammanhang.

- Domänspecialisternas arbete är intressant för att det ligger nära forskarperspektivet. Det handlar om hur man kan hitta rätt bland specifika standarder, hur man i ett fält kan lära sig av ett annat som kommit längre och så vidare. Men det handlar också om hur man kan förändra forskarnas beteende. Alltså inte bara det tekniska utan även om att förstå hur ett ekosystem som forskarsamhället fungerar, med dess incitament och praktiker. Hur kan man åstadkomma en förändring i den kultur som råder och ge bättre incitament för att publicera sina data?

Gustav Nilsonnes arbete som samordnare startade formellt när domänspecialisterna samlades den 29-30 augusti.

Här hittar du samtliga domänspecialister.

 

Vad gör en domänspecialist?

SND:s domänspecialister är experter inom olika vetenskapliga domäner – ett begrepp som här omfattar olika forskningsdiscipliner men även mer ämnesöverskridande specialområden gällande forskningsdata. Domänspecialisterna är nationella resurser för alla Sveriges lärosäten med olika arbetsuppgifter mot forskarsamhället, inom SND och mot lärosätenas forskningsdatafunktioner (Data Access Unit, DAU).

I domänspecialisternas arbetsuppgifter ingår att hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen inom sina domäner, att stötta och informera forskare och forskningsdatafunktioner i frågor gällande datahantering samt att bidra till ökad förståelse, användning och publicering av öppna data.