Historiska Gallupundersökningar nu tillgängliga för alla

Publicerad: 2013-12-17

För den som är intresserad av svenskarnas åsikter på fyrtiotalet har SND nu tillgängliggjort Gallupinstitutets undersökningar. Folk tillfrågades om mat- och läsvanor, möbel- och klädstil samt mycket annat men Gallupinstitutet gjorde även marknadsundersökningar.

Det var i mitten av trettiotalet som George Gallup i USA byggde upp organisationen Gallup Poll och systematiskt började följa opinionsläget i landet. Motsvarigheter växte fram i andra länder och Svenska Gallupinstitutets första undersökning gjordes i december 1941.

Efter 1954 ersattes Gallupinstitutet av Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO). Periodens mätningar som pågick fram till 1954 ger en bra bild av den svenska folksjälen; åsikter och attityder och överlag opinionsläget under perioden.

Tidsperioden som institutet verkade under speglar övergången från efterkrigstidens knapphet och ransonering fram till femtiotalets spirande framtidstro och optimism. De första undersökningarna gjordes under brinnande krig och de sista under det kalla kriget. Frågeställningarna, som dem 1948 om det allmänna barnbidraget eller Marshallplanen, ger inblick i vad som var aktuellt för dagen.

Socialdemokraternas utredningsinstitut som tidigare förvärvat materialet överlät det i mitten av åttiotalet till föregångaren till SND (SSD). Sammanlagt tio hyllmeter material överlämnades. De bestod av de samlade resterna av Gallupinstitutets verksamhet, cirka 550 frågeformulär, cirka 500 bundna eller häftade rapporter, kodningsblanketter samt en stor mängd förlagor till pressmeddelanden om intressanta resultat från perioden.

En önskan bifogades, att materialet skulle bli tillgängligt för forskningen och forskarsamhället. Så har nu skett. Riksbankens jubileumsfond har finansierat projektet.

Av: MONICA BENGTSON

Länk till portalen här