Höjdpunkter från 2019 i SND:s senaste årsberättelse

Publicerad: 2020-03-16

Årsberättelse 2019Ytterligare ett år har passerat och under 2019 har mycket hunnit hända inom SND:s verksamhet. I vår senaste årsberättelse får du chansen att läsa ikapp.

I SND:s årsberättelse för 2019 kan du läsa om hur verksamheten drivits och utvecklats under det år som gått. Några höjdpunkter värda att nämna är att SND:s konsortium utökades med ytterligare två lärosäten (Chalmers tekniska högskola och KTH) under 2019 och att SND-nätverket fick tre nya medlemmar (Enskilda högskolan Stockholm, Högskolan Kristianstad och RISE Research Institutes of Sweden).

Det har också varit ett företagsamt år vad gäller initiativ och medverkan i olika projekt, både inom SND:s nationella verksamhet och det internationella arbetet i stort. På hemmaplan har SND bland annat drivit ett pilotprojekt för att testa ett arbetsflöde för lokal datahantering och lagring hos några av lärosätena i SND-nätverket. Vi har även slutfört ett stort utvecklingsarbete för att ämnesanpassa SND:s formulär för att beskriva och lämna in data. Under året påbörjades dessutom det storskaliga utvecklingsprojektet DORIS, med målet att skapa ett sammanhållet system där forskare kan publicera forskningsdata och göra dem tillgängliga.

Under 2019 utsåg RDA (Research Data Alliance) SND till nationell nod för RDA Europe. SND har på så vis blivit en central aktör i Sverige för RDA:s arbete att underlätta för forskare att dela och återanvända data. Samtidigt startade tre nya EU-finansierade infrastrukturprojekt som SND medverkar i: ARIADNEplus, EOSC-Nordic och SSHOC.

Allt detta, tillsammans med nätverksaktiviteter, vår årliga statistik från forskningsdatakatalogen och mycket mer finns att läsa i SND:s årsrapport för 2019.