IASSIST: ARIADNE – att bygga en global infrastruktur

Publicerad: 2022-05-19

Logotyp IASSIST-konferensen 2022Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Det övergripande temat för årets konferens är ”Data by Design – Building a Sustainable Data Culture”. Flera av SND:s medarbetare kommer att delta på olika sätt. Under veckorna fram till konferensstart ska vi kort presentera några av de programpunkter som SND-medarbetare ansvarar för. 

 


 

Johan Fihn Marberg, sektionschef för IT på SND, ska prata den 10 juni under rubriken ”ARIADNE portal: Building a common resource infrastructure for archaeologists worldwide”.

Foto av Johan Fihn MarbergBerätta lite om vad du ska presentera på IASSIST-konferensen

Jag ska berätta om hur vi gjort för att ”mangla in” arkeologiska resurser, som forskningsdata och så kallad grå litteratur (grey literature), från 40 olika intressenter i den gemensamma portalen ARIADNE. Det har lagts ner mycket manuellt arbete från projektets sida för att harmonisera och berika metadata från de olika aktörerna till den metadatamodell vi skapat för portalen. Detta gäller inte minst resurserna från de mindre organisationerna, som inte har så stora egna tekniska möjligheter att utföra arbetet.

ARIADNE är ämnesmässigt en lite udda fågel på en informationsvetenskaplig konferens med samhällsvetenskapligt ursprung. Men det finns många generella lärdomar att dra för alla som vill skapa en forskningsdatakatalog som är rik på metadata och har en bra sökfunktion.

Varför är det viktigt att dela och diskutera detta med andra?

Jag tror det är en viktig erfarenhet att dela hur man kan harmonisera en sådan variation av resurser till ett fungerande system med en så pass bra slutprodukt som portalen nu har blivit.

Det här projektet omfattar också ett ämnesområde där alla faktiskt vill skapa något tillsammans, där alla ser nyttan av detta. Många är eldsjälar som har samarbetat med forskning i många år. Med ARIADNE ser de nya forskningsmöjligheter, där det går att göra jämförelser som inte gått att göra tidigare.

Vad ser du fram emot generellt på IASSIST-konferensen och vad hoppas du få med dig därifrån?

Det ska bli mycket roligt att träffa internationella kollegor igen, som man inte mött på flera år. Det är alltid intressant att få inspiration från andra och att följa hur deras verksamheter utvecklas. Jag var med på IASSIST första gången 2006 i Ann Arbor, Michigan, det här blir tionde konferensen för min del.