IASSIST: Hur bygga ett framgångsrikt konsortium för en datainfrastruktur?

Publicerad: 2022-05-02

Logo IASSIST Conference 2022Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Det övergripande temat för årets konferens är ”Data by Design – Building a Sustainable Data Culture”. Flera av SND:s medarbetare kommer att vara med på olika sätt. Under veckorna fram till konferensstart ska vi kort presentera några av de programpunkter som SND-medarbetare deltar i.  

 


 

Gustav Nilsonne, SND:s domänspecialist för medicin och docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet, ska prata den 9 juni under rubriken ”Data domain specialists and flagship projects: challenges and successes in crafting partner contributions to the Swedish National Data Service Consortium”.

Foto av Gustav Nilsonne.
Gustav Nilsonne, SND och Karolinska institutet.

Berätta lite om vad du ska presentera på IASSIST-konferensen

Jag kommer att berätta om SND:s domänspecialister och flaggskeppsprojekt. Det handlar om hur man kan bygga ett framgångsrikt nationellt konsortium för en datainfrastruktur.

Domänspecialisterna och flaggskeppen finansieras direkt av lärosätena i SND-konsortiet och är på så vis en medfinansiering av verksamheten, som annars huvudsakligen finansieras av Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet. Domänspecialisterna är experter på datahantering i sina egna domäner, och flaggskeppsprojekten syftar till att utveckla ny funktionalitet för till exempel levande databaser och teknisk interoperabilitet mellan olika system där data och andra forskningsobjekt registreras.

Varför är det viktigt att dela och diskutera detta med andra?

Det är värdefullt att få synpunkter och kunna dra lärdomar av hur andra arbetar, särskilt när vi nu är i en utvecklingsfas med de nya flaggskeppsprojekten som håller på att finna sin form.

Vad ser du fram emot generellt på IASSIST-konferensen och vad hoppas du få med dig därifrån?

Jag hoppas framför allt på ett givande utbyte med andra kollegor på plats; att förstärka SND:s kontaktnät och personligen lära mig nya saker. 

Här kan du läsa mer om SND:s domänspecialister: Koll på en domänspecialist.

Här kan du läsa mer om flaggskeppsprojekten: SND inför flaggskepp och riktade insatser – två pilotprojekt i år.