IASSIST: Hur skapa incitament för att dela data?

Publicerad: 2022-05-24

Logotyp IASSIST-konferensen 2022Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Det övergripande temat för årets konferens är ”Data by Design – Building a Sustainable Data Culture”. Flera av SND:s medarbetare kommer att delta på olika sätt. Under veckorna fram till konferensstart ska vi kort presentera några av de programpunkter som SND-medarbetare ansvarar för.

 


 

Foto av Max PetzoldMax Petzold, SND:s föreståndare och professor i biostatistik vid Göteborgs universitet, ska bland annat delta i workshoppen "Tackling the Open Data challenge with effective metrics – shaping best practices" den 9 juni.

Berätta lite om vad du ska presentera på IASSIST-konferensen

Huvudpoängen med workshoppen är att diskutera vilka nyckeltal och incitament som kan behövas för att öka tillgången på öppna forskningsdata. Det handlar lite krasst om att svara på frågan ”What’s in it for us?” Både forskare och institutioner, som till exempel enskilda lärosäten, ska med hjälp av dessa nyckeltal kunna visa att de är framgångsrika när det gäller att följa rekommendationer för öppna data och de krav som ställs från bland andra finansiärer.

Vi ska också diskutera hur vi kan samla denna typ av information på ett bra sätt och därmed öka synligheten för tillgängliga forskningsdata. Diskussionen utgår ifrån en databas hos tidskriftsförlaget Elsevier där de har kunnat analysera förekomsten av dataset kopplade till publikationer. Resultaten från analyserna visar att publiceringen av dataset har ökat stadigt under de senaste tio åren. De visar också att upp till 90 procent av de publicerade dataseten finns i domänspecifika repositorier, vilket gör att det blir svårare att få en överblick och samla informationen. Här ser vi att infrastrukturer som SND i Sverige och DANS i Nederländerna kan bidra på ett positivt sätt, med sina nationella uppdrag att göra alla typer av forskningsdata synliga och tillgängliga.

Varför är det viktigt att dela och diskutera detta med andra?

Det här är jätteviktiga frågor för SND: hur ska vi tänka kring domänspecifika repositorier och kring hur vi ska få ihop och synliggöra helheten? Det är också viktiga frågor för lärosäten och forskare: hur ska man kunna mäta framgångsrika resultat kopplade till öppen vetenskap? Det är även centralt att vi har med SUHF i diskussionen kring vilka mått som ska användas och hur publicering och delning av forskningsdata ska värderas i samband med till exempel rekrytering och befordran. Under workshoppen kommer bland andra Gustav Nilsonne att berätta om det arbete med meritvärdering och öppen vetenskap som pågår inom ramen för SUHF.  

Vad ser du fram emot generellt på IASSIST-konferensen och vad hoppas du få med dig därifrån?

Jag ser mycket fram emot middagen! Äntligen går det att träffa varandra på riktigt igen och utbyta erfarenheter.

Är det något i övrigt du vill tillägga?

Jag vill gärna lyfta att vi hoppas på att få välkomna RDA:s tioårsjubileum till Göteborg. SND och Chalmers har blivit tillfrågade att stå värdar för arrangemanget våren 2023. Då är det exakt tio år sedan RDA bildades just här i Göteborg.

Inbjudan till workshoppen hittar du här. Anmälan senast 31 maj. 

Utöver workshoppen kommer Max Petzold presentera SND:s arbete med att göra forskningsdata tillgängliga: SND – a Swedish national collaboration. Även presentationen hålls den 9 juni.