IASSIST: Ny arkiveringshandbok för folk som älskar data

Publicerad: 2022-05-31

Logotyp IASSIST-konferensen 2022Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Det övergripande temat för årets konferens är ”Data by Design – Building a Sustainable Data Culture”. Flera av SND:s medarbetare kommer att delta på olika sätt. Under veckorna fram till konferensstart ska vi kort presentera några av de programpunkter som SND-medarbetare ansvarar för.

 


 

Foto av Ilze LaceIlze Lace, forskningsdatarådgivare på SND och universitetslektor i sociologi vid Göteborgs universitet, ska delta i workshoppen ”The CESSDA Data Archiving Guide: A resource for people who love data” den 7 juni.

Berätta lite om vad du ska presentera på IASSIST-konferensen

Jag ska vara med i en workshop där vi presenterar en ny handbok för dataarkiv som vi utvecklat inom CESSDA. Det är ett pågående arbete som vi ska testa tillsammans med deltagarna i workshoppen, för att få veta hur handboken fungerar och kan tillämpas i olika situationer utifrån deltagarnas erfarenheter och problem.

Handboken ger tips på lösningar och genvägar. Den innehåller bland annat en FAQ med arkiveringsfrågor som är viktiga när man träffar forskare, exempel på policyer för arkivering av data och råd kring hur man kan jobba med OAIS-standarden för dataarkivering.

Varför är det viktigt att dela och diskutera detta med andra?

Handboken är ett levande dokument som ska vara praktiskt användbart för alla som arbetar på samhällsvetenskapliga dataarkiv. I arbetsgruppen som tagit fram handboken ingår personal från några CESSDA-arkiv, men det är viktigt att även få respons från andra användare.  

Vad ser du fram emot generellt på IASSIST-konferensen och vad hoppas du få med dig därifrån?

Jag har inte valt ut något särskilt än, men det är en härlig känsla att få vara med på områdets största sammankomst och att få diskutera nya idéer och få ny kunskap. Jag ser verkligen fram emot att få träffas fysiskt igen, inget kan ersätta det.

Är det något i övrigt du vill tillägga?

Jag tycker att IASSIST-konferensen i Göteborg stämmer väldigt bra ihop med det som SND gör nationellt, det är bra att vi får med oss de internationella perspektiven i vårt arbete.

CESSDA är en av IASSIST-konferensens huvudsponsorer och deltar med flera punkter på programmet, bland annat fem paneler och ett sidomöte: