ICPSR arrangerar opinionsdatamässa

Publicerad: 2012-09-13

50-årsjubilerande ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) anordnar den 1-3 oktober en ”opinionsdatamässa” (data fair) på nätet för forskare, lärare, studenter, bibliotekarier och alla andra som är intresserade av och vill lära sig mer om användning av samhällsvetenskapliga forskningsdata. Bland de många ämnen som tas upp under mässans webinarier finns forskning kring väljarbeteende bland minoritetsgrupper samt tips om hur man finner dolda skatter bland opinionsdata från de amerikanska väljarundersökningarna. Programpunkterna är fritt öppna för alla och kan man inte delta live så finns det möjlighet att se allt i efterhand via det material som presenteras och spelas in.

Det svenska medlemskapet i ICPSR finansieras av Vetenskapsrådet och administreras av SND. Genom medlemskapet har svenska forskare och studenter kostnadsfri tillgång till ICPSR:s datasamlingar och reducerad kursavgift till ICPSR:s sommarskola.