Inspirerad lösning för att sprida kunskap om datahantering i Nederländerna

Publicerad: 2020-09-30

RDA logoDen 30 september anordnade den svenska RDA-noden ett webbinarium med fokus på ett spännande initiativ från det nederländska RDA-communityt. Cees Hof (The Netherlands' center for Data Archiving and Networked Services, DANS) och Mijke Jetten (Dutch Techcentre for Life Sciences) presenterade ”23 Things Revisited: Field Guides for Research Data Management”, ett projekt för att sprida kunskap och utbilda i frågor om forskningsdatahantering i Nederländerna.

Konceptet ”23 Things” utvecklades från början av intressegruppen ”RDA Libraries for Research Data”. Då var målet att föra vidare kunskap om användbara och kostnadsfria digitala resurser för bibliotekarier som vill införliva forskningsdata i sitt arbete. Nu håller ”23 Things” på att bli ett vedertaget begrepp, och RDA-communityt i Nederländerna har gjort sin egen version.

I det nederländska projektet har man använt konceptet ”23 Things” och utvecklat det för att sprida kunskap om datahantering på ett nationellt plan. Med hjälp av digitala utbildningsresurser och ett interaktivt onlineverktyg är förhoppningen att man ska nå en gemensam förståelse för datahantering hos olika typer av utövare. Resurserna som tagits fram är riktade till olika målgrupper: forskare och doktorander, studenter på kandidat- och masternivå, bibliotekarier, forskningsdatarådgivare, IT-specialister, mjukvaruutvecklare och beslutsfattare.

Cees Hof och Mijke Jetten berättar att onlineverktyget fortfarande är i utvecklingsstadiet, men att en betaversion nu finns tillgänglig. Med hjälp av verktyget kan man söka efter utbildningsresurser genom att filtrera på målgrupp, tema, typ av resurs och vilken fas i datalivscykeln resursen ska fokusera på.

Läs mer om projektet ”23 Things Revisited: Field Guides for Research Data Management” och testa onlineverktyget: https://www.lcrdm.nl/23things

På vår arrangemangssida hittar du bilder från presentationen och en videoinspelning från webbinariet.