Internationell jämförelse av människors värderingar

Publicerad: 2012-12-27

I den internationella undersökningen ISSP är data kring människors värderingar i ett 40-tal länder möjliga att fritt ladda ner via nätet. Ett av syftena med projektet är att möjliggöra jämförelser av likheter och skillnader mellan attityder i länder med olika politiska system och olika ekonomiska och sociala villkor. ISSP-materialet har hittills genererat en stor mängd publikationer av olika slag. Vid den senast redovisade mätningen från 2011 var antalet uppe i över 4 300.

Läs mer om International Social Survey Program under vinjetten Månadens data