Internationellt unik undersökning om människors medievanor

Publicerad: 2012-09-27

Svenskarnas medievanor karaktäriseras av både kontinuitet och förändring. Samtidigt som Internetanvändningen har utvecklats i en rasande takt under det senaste decenniet så behåller många av de traditionella medierna sin roll i människors liv.
- Det långsiktiga perspektivet i Mediebarometern är unikt internationellt sett och tack vare den kan vi följa utvecklingen i Sverige sedan 1979, säger medie- och kommunikationsforskaren Olle Findahl.

Läs mer om Mediebarometern under vinjetten Månadens data