Inventering av databaser inom humaniora och samhällsvetenskap

Publicerad: 2008-10-10
Svensk Nationell Datatjänst har i oktober påbörjat en nationell kartläggning av databaser inom humaniora och samhällsvetenskap. Inventeringen omfattar samtliga lärosäten för högre utbildning i landet och pågår under hösten 2008 (fr.o.m. okt) och fortsätter under våren 2009. Syftet med inventeringen är att få överblick av befintliga databaser, men också att skaffa överblick över materialsamlingar som kan göras tillgängliga för andra forskare. Uppsala universitet har valts ut som första lärosäte för en ”pilotinventering”. Mer information...