KTH och Chalmers invalda i SND:s konsortium

Publicerad: 2019-10-25

SND:s konsortium har fått två nya medlemmar: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

KTH och Chalmers valdes in i konsortiet i samband med SND:s stämma, vilket betyder att verksamheten framöver kommer att styras av nio av Sveriges största lärosäten.

Chalmers tekniska högskolaKungliga tekniska högskolan– Vi är mycket glada över att få in de tekniska högskolorna i konsortiet, det innebär att vi förstärker vår kompetens och vår möjlighet att nå ut inom detta område där exempelvis maskinproducerade data är ett relativt nytt område för oss, säger SND:s föreståndare Max Petzold.

”Olika infrastrukturer behöver samarbeta”
Även Maria Haglund, överbibliotekarie vid KTH, är nöjd med att lärosätet nu ingår i SND-samarbetet.

– Det känns jätteroligt! Vi tror att olika typer av forskningsinfrastrukturer behöver samarbeta mer i Sverige. Vi vill vara med och bidra med vårt kunnande och vår forskning så att SND kan utvecklas på ett sätt som är relevant för vårt område, säger hon.

Maria Haglund ser fram emot att hitta goda, gemensamma lösningar för datahantering och lagring som även tar hänsyn till de skillnader som finns mellan olika vetenskapliga discipliner och forskningsområden.

– Det finns ingen ”one size – fits all”, men vi vill ju tillsammans få fram system som har så mycket gemensamt som möjligt. Inte minst inom lagring är detta viktigt, gör vi inget nu inom universiteteten så riskerar vi att hamna i händerna på privata aktörer. Här har vi redan reella problem för vissa forskare; kan man inte peka mot en lagring där det går att komma åt data får man inte publicera.

Personalförstärkning på SND:s Göteborgskontor
Maria Haglund hoppas också att KTH ska lära mycket av samarbetet inom SND. Lärosätet har haft ett forskningsdatakontor under cirka ett år medan flera av lärosätena i konsortiet och nätverket arbetat längre med forskningsdatastöd och haft särskilda enheter för detta i flera år.

– Vi ser verkligen fram emot kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom konsortiet och att få lära av alla dem som kommit längre än vi, säger Maria Haglund.

I samband med SND:s stämma antogs också en expansiv budget för verksamheten. Detta innebär att SND-kontoret i Göteborg förstärks med tre forskningsdatarådgivare inom naturvetenskap och medicin, en IT-utvecklare samt en kommunikatör.