Nationell dataportal gör det enklare att forska om Covid-19

Publicerad: 2020-06-08

Logotyp Covid-19 Dataportal

 

Den 3 juni lanserades en nationell portal för att synliggöra data om Covid-19. Portalen ska göra det lättare för forskare och allmänhet att hitta, dela och arbeta med forskningsdata relaterade till det nya coronaviruset.

Under pandemin har behovet och viljan att dela forskningsdata ökat, och vi har sett flertalet initiativ för att främja öppenhet och samarbete på området. För att öka transparensen och accelerera forskningen kring Covid-19 har EU-kommissionen beslutat att europeisk forskning ska samordnas genom en öppen plattform inom ramen för EOSC (European Open Science Cloud).

Det svenska bidraget till detta initiativ är en ny dataportal som samordnar forskningsdata och relaterat material med hjälp av svenska forskningsinfrastrukturer. Dataportalen riktar sig främst till forskare, men kan också nyttjas av en bredare allmänhet. I portalen finns data, metadata och information kopplad till Covid-19, tillsammans med tjänster och verktyg som ska göra det enklare att arbeta med och analysera materialet. Det finns även stödresurser för forskare som vill dela data så att de blir åtkomliga både nationellt och internationellt.

Den nationella dataportalen drivs av SciLifeLab, och bland de organisationer som bidrar med resurser finns NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden) och Svensk nationell datatjänst. Vetenskapsrådet i sin tur ansvarar för samordningen med den europeiska plattformen.

- Det är ett angeläget ämne, så det känns kul att vi kan vara med och bidra till dataportalen. Just nu är samarbetet i en uppstartsfas, men det är ett bra initiativ som förhoppningsvis kommer underlätta för svenska Covid-19-forskare, säger Linda Härdelin, forskningsdatarådgivare på SND och medlem i koordineringsgruppen för portalen.

Här hittar du den svenska dataportalen för Covid-19.