Norge har antagit strategi för ökad tillgång på data

Publicerad: 2017-12-21

Norges regering har antagit en nationell strategi för att offentligt finansierade forskningsdata ska bli mer tillgängliga och delas mer.

Ett viktigt skäl till beslutet är enligt utbildningsminister Torbjørn Røe Isaksen att forskning som finansieras med allmänna medel ska komma alla till del. För att detta ska kunna förverkligas är det centralt att de data som enskilda forskningsresultat baseras på är tillgängliga för så många som möjligt, vilket inte bara inbegriper andra forskare utan även myndigheter och näringsliv.

I den norska strategin slås tre grundprinciper fast, principer som också är aktuella i den svenska diskussionen om forskningsdata och open access:

  • Forskningsdata ska vara så öppna som möjligt och så skyddade som nödvändigt.
  • Forskningsdata bör hanteras och kureras så att de kan återanvändas på bästa möjliga sätt.
  • Beslut om arkivering och kurering av forskningsdata ska tas av forskarsamhället.

I den 40-sidiga strategin lägger regeringen också vikt vid att de norska forskningsinstitutionerna har tydliga riktlinjer och procedurer när det gäller att uppfylla Norges forskningsråds krav på godkända datahanteringsplaner för alla projekt som beviljas bidrag från rådet. Ett annat viktigt mål för regeringen är att det ska bli enklare för forskare att få tillgång till data från Statistisk sentralbyrå (SSB) samt hälsodata.

– Norge har omfattande och värdefulla hälsodata som vi byggt upp under lång tid. Nu är det viktigt att dessa data görs mer lättillgängliga för forskare, så att vi får bästa möjliga forskning på mest effektiva sätt, säger ministern i ett pressmeddelande.

Läs den norska regeringens strategi här.