Ny CESSDA-guide hjälper forskare hantera data

Publicerad: 2017-12-14

CESSDA lanserar nu en omfattande datahanteringsguide online för forskare. I guiden ger experter tips gällande alla stadier av livscykeln för forskningsdata, från den inledande planeringsfasen av ett projekt till publiceringen av data.

Guiden är framtagen av elva europeiska datarepositorier, däribland SND. Syftet med guiden är att introducera datahantering som begrepp, att bidra till en mer professionell hantering av forskningsdata och att öka värdet på dessa data. I guiden ingår bland annat en nedladdningsbar checklista som hjälper forskare att skapa datahanteringsplaner. Guiden ger också svar på frågor som: Hur hanterar jag personuppgifter? Vilket är det bästa sättet att dokumentera mina data? Hur lagrar jag mina data säkert? Kan jag dela mina data med andra?

Datasamordnaren Ulf Jakobsson är en av de SND-medarbetare som arbetat med att ta fram online-guiden. Han svarar så här på frågan varför en sådan behövs:

– Guiden är viktig för att forskarna ska få hjälp med att planera sin hantering av data och den dokumentation som behövs för att data ska kunna göras tillgängliga och möjliga att återanvända. Det finns saker som är centrala att tänka på redan i början av ett forskningsprojekt, så att man inte kommer på det för sent in i projektet.

CESSDA är en organisation framför allt för datarepositorier inom samhällsvetenskap. Ulf Jakobsson betonar dock att guiden är användbar för forskare från alla vetenskapliga discipliner.

–  Alla forskare kan hitta något matnyttigt i den, även om det finns vissa ämnesspecifika saker som inte tas upp utan som man får leta upp på annat håll, säger han.

Eftersom guiden är framtagen för en internationell målgrupp kan det också finnas saker relaterade till nationella lagar och regler som inte täcks in helt och hållet. För svenska forskare kan då exempelvis SND:s checklista för datahantering fungera som ett komplement till online-guiden.

Vill du testa CESSDAs guide?
Gör det på cessda.eu/DMGuide

Ett startpaket är också tillgängligt för datahanteringsutbildare inom samhällsvetenskap som vill organisera en heldagsworkshop om specifika ämnen. För att få tillgång till detta paket, kontakta training@cessda.net.