Ny chans att gå fördjupningskurs i forskningsdatahantering i vår

Publicerad: 2020-10-02

Uppdragsutbildning

Under våren 2021 finns möjlighet att fördjupa sina kunskaper om forskningsdata och datahantering genom att delta i den uppskattade uppdragsutbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan. Utbildningen är ett samarbete mellan SND och Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås.

Kursen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan är en påbyggnad av SND:s webbkurs BAS Online. Den fokuserar på och fördjupar sig i teman som: datahantering under forskningsprocessen, forskarstöd, datahanteringsplaner, juridiska frågor kopplat till forskningsdata och det praktiska arbetet i en stödfunktion för forskningsdata (DAU). Utbildningen riktar sig till bibliotekarier, arkivarier, forskningshandläggare, forskningsrådgivare och andra som arbetar med datahantering och stöd i datarelaterade frågor.

- Kursteamet på Högskolan i Borås och SND ser fram emot att få ge den här givande kursen en fjärde gång. Vi har redan kommit långt med att uppdatera kursinnehållet utifrån förändringar i omvärlden och med grund i tidigare deltagares återkoppling, berättar Helena Francke (HB) och Stefan Ekman (SND) som båda är lärare på kursen.

Under våren planerar man som vanligt för fyra fysiska träffar i Borås, men skulle framtida restriktioner införas är man beredd att snabbt ställa om till digitala möten. Mellan träffarna uppmanas deltagarna läsa in sig på utbildningsmaterialet. Under hela utbildningen används dessutom en digital lärplattform där deltagare har möjlighet att interagera med lärare och varandra.

 

Den fjärde omgången av "Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan" startar den 16 februari 2021. Anmälan görs senast den 15 december 2020.

Läs mer om kursupplägget och anmäl dig här.