Ny förenklad tjänst för att överlämna data

Nyheter: 2012-02-24

Nu lanserar SND en ny tjänst som gör det betydligt enklare för forskare att föra över sina data elektroniskt. Genom det särskilda överlämningsformuläret på hemsidan kan forskarna själva vara med och styra beskrivningen av datan med hjälp av både fritextalternativ och förutbestämda kategoriseringar. Det går också att direkt ladda upp de datafiler forskarna vill göra tillgängliga för andra.

SND:s föreståndare Hans Jørgen Marker och biträdande föreståndare Iris Alfredsson är mycket nöjda med satsningen:
– Det här blir till väldigt stor nytta för tillgängliggörandet av forskningsmaterial. Informationen om datan går direkt in i vårt system, kontrolleras av oss och kommer sedan snabbt ut och blir sökbar i vår katalog.

Överlämnandefunktionen på hemsidan är en del i ett mer omfattande projekt för att göra SND:s verksamhet mer känd bland och utnyttjad av forskare. En annan del i satsningen är den ”road show” som SND:s forskningskoordinatorer drog igång i höstas. Denna innebär att en eller flera av koordinatorerna ger sig ut till universitet och högskolor runtom i Sverige för att informera om SND:s verksamhet samt ge råd och stöd kring bland annat forskningsdokumentation och datapublicering. För de forskningsgrupper och –institutioner som är intresserade av ett besök är det bara att vända sig direkt till någon av koordinatorerna.

Men vad väntar närmast framöver när det gäller stöd och service till forskarsamhället?
– En av de större satsningar vi gör under året är att skapa formulär för så kallade data management plans, så att forskarna redan när de startar sina projekt får hjälp med att planera för bevarande och tillgängliggörande av sina data. Vi kommer också att arbeta fram en ny struktur och ett nytt innehåll för vår forskningssupport på webben, säger Iris Alfredsson.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01

Till formuläret samt ytterligare information om överlämnande och tillgänglighet