Ny styrgrupp utsedd för SND 2023–26

Publicerad: 2022-12-28

SND har en ny styrgrupp från och med 1 januari. Ordförande för gruppen är Björn Halleröd, professor i sociologi, som i många år varit drivande i frågor rörande forskningsinfrastruktur och öppna data, bland annat som huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet.

SND:s styrgrupp för bidragsperioden 2023–2026 är utsedd av rektor vid Göteborgs universitet, som är värduniversitet för SND, och består av sju ledamöter utöver ordföranden. Styrgruppen ska enligt Vetenskapsrådet vara brett nationellt förankrad, ha en jämn könsfördelning samt ha vetenskaplig kompetens inom SND:s verksamhetsområde. Ytterligare en prioriterad kompetens är tidigare erfarenhet av styrning av forskningsinfrastruktur.

Kunniga och erfarna personer

– Vi är mycket nöjda med den nya styrgruppen och ser fram emot ett konstruktivt samarbete, det är väldigt kunniga och erfarna personer. Glädjande nog är det ingen som sagt nej, alla tillfrågade tackade ja till uppdraget, säger Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare på SND.

En skillnad jämfört med tidigare är att det inte längre finns ledamöter från samtliga konsortielärosäten med i styrgruppen. Den nya styrgruppen representerar inte konsortiet utan har ett nationellt helhetsansvar. Några av ansvarsområdena är att besluta i strategiska frågor, som budget och organisation, och att fastställa styrdokument för SND:s verksamhet.

Tack till den avgående styrgruppen

SND:s föreståndare, Max Petzold, är mycket tacksam för det arbete den avgående styrgruppen uträttat under de gångna åren och ser också fram emot samarbetet med den nya styrgruppen:

– Vi på SND vill tacka den tidigare styrgruppen för ett aktivt och initierat arbete med att driva SND framåt. Stort tack! Vi ser nu fram emot att arbeta vidare med en mer specialiserad styrgrupp samtidigt som det är viktigt att upprätthålla konsortiesamhörigheten, och där hoppas jag de tidigare styrgruppsmedlemmarna fortsatt kan spela en viktig roll, säger han.

Ledamöter i SND:s styrgrupp från och med 1 januari 2023:

Björn Halleröd, professor i sociologi, Göteborgs universitet (ordförande)

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik, Lunds universitet

Sverker Holmgren, professor i vetenskapliga beräkningar, Chalmers

Vigdis Kvalheim, chef för avdelningen för forsknings- och kunskapsresurser, Sikt, Norge

Monica Lassi, transformation leader, IKEA

Cecilia Martinsson Björkdahl, enhetschef vid Compliance & Data Office, Karolinska institutet

Johan Rung, chef för SciLifeLab Data Centre, Uppsala universitet

Anders Wåhlin, docent i medicinsk teknik, Umeå universitet.