Nya SOM-data tillgängliga hos SND

Publicerad: 2019-04-09

Till glädje för alla forskningsdataälskare publicerar SND idag fem nya undersökningar från SOM-institutet. Det handlar om:

Människors placering på vänster-högerskalan är en av SOM-institutets längsta tidsserier
Människors placering på den politiska vänster-högerskalan är en av SOM-institutets längsta tidsserier. Frågan har undersökts varje år sedan 1986.

Marcus Weissenbilder, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet, är mycket nöjd med att ytterligare forskningsdata nu görs tillgängliga:

– Det finns ju väldigt få sådana här dataset i Sverige och Europa som innehåller så många frågor över så lång tid. Med offentlighetsprincipen blir de ju dessutom gratis för vem som helst att använda. De brukar till exempel vara mycket populära bland studenter som skriver uppsats.

Flera frågor i SOM-undersökningarna återkommer från år till år, vilket gör att det nu finns vissa tidsserier som går så långt tillbaka i tiden som drygt tre decennier. Dessa frågor återfinns i super-filerna tillsammans med frågor som förekommit lite färre gånger, men åtminstone vid tre-fyra mättillfällen.

– Det är sällan några frågor försvinner från super-filerna, istället lägger vi till variabler från gång till gång. Det här året har vi exempelvis tagit krafttag när det gäller den västsvenska kumulativa datamängden, och sett till att förnya denna och lägga till vissa tidsserier så att materialet är bättre uppdaterat. Det gäller till exempel en del frågor om trafik, som Västlänken, berättar Marcus Weissenbilder.

I den nationella undersökningen tillkom 2017 ett antal nya forskningsprojekt och frågor, flera av dem relaterade till politiskt aktuella ämnen. Ett av de områden som inte tidigare kartlagts i en representativ undersökning av SOM:s karaktär var allmänhetens inställning till nanoteknik. Simon Larsson och Åsa Boholm, båda verksamma vid Gothenburg Research Institute, visade att även om den svenska allmänheten har en begränsad kunskap om nanoteknik var inställningen till tekniken positiv och dess nytta för samhället bedömdes som stor. Liknande resultat finns också från tidigare studier i andra länder.