Nya uppdateringar i SND:s system för att beskriva och dela data

Publicerad: 2020-11-24

 

DORIS logotyp

 

SND:s system för att beskriva och dela forskningsdata, DORIS, har uppdaterats både vad gäller funktionalitet och utseende. Förändringarna ska göra systemet enklare att använda och informationen lättare att överblicka.

DORIS (SND:s dataorganiserings- och informationssystem) lanserades i våras som ett verktyg som ska göra det enklare att dela forskningsdata via SND:s forskningsdatakatalog. Systemet har två typer av användare: dels de som vill tillgängliggöra forskningsdata, och dels de som arbetar med att granska och publicera beskrivningar av data. Under hösten har SND arbetat med flera uppdateringar som ska öka användarvänligheten hos DORIS. Samtidigt har systemet fått ett uppdaterat utseende och en ny logotyp.

– Det ser lite annorlunda ut och det kommer alla användare att märka. Funktionsmässigt är den största skillnaden att när man som granskare går in i DORIS så ligger alla databeskrivningar tillsammans i en stor lista. Det nya upplägget tillsammans med nya filter- och sorteringsfunktioner gör det enklare att hitta det man söker. Vår förhoppning är att det ska gå snabbare och smidigare att arbeta i systemet, säger Linda Härdelin, forskningsdatarådgivare och medlem i SND:s interna arbetsgrupp.

I DORIS finns en aktivitetslogg som visar aktuell status för en databeskrivning. Den har nu kompletterats med ett anteckningsfält som kan användas av den som arbetar med att granska inkomna beskrivningar.

– Samtidigt som man loggar vem som gjort vad och när, kan man också lägga in kommentarer under arbetets gång. Kommentarerna är öppna och kan läsas av alla som granskar databeskrivningar på samma lärosäte. Av egen erfarenhet vet vi att det är praktiskt att kunna lägga in fritext när man arbetar. Vi tror att det kan underlätta internkommunikationen.

Även den som använder DORIS för att beskriva och dela data kommer att upptäcka några nyheter. För varje sektion av formuläret som används för att beskriva data finns nu en tillhörande videoguide. De korta filmerna går igenom de olika fälten i formuläret och ger tips och råd under processen. En annan uppdatering handlar om att DORIS har kopplats till söktjänsten DiVA, vilket gör det enklare att länka samman eventuella publikationer med en databeskrivning. Istället för att skriva ner information manuellt går det att söka efter publikationer och hämta metadata direkt från DiVA.

Logga in DORIS för att se det nya gränssnittet och pröva de nya funktionerna.