Omfattande förändringar av ICPSR:s hemsida

Publicerad: 2012-10-12

ICPSR har under den senaste månaden lanserat en ny hemsida med en rad förändringar, bland annat när det gäller sökfunktioner och överlämnande av data. Hemsidan har också delats upp i sex separata, användaranpassade ingångar: hitta och analysera data, överlämna data, medlemskap i ICPSR, datahantering, ICPSR:s sommarskola samt resurser för lärare. Tanken med uppdelningen är att besökarna direkt ska hamna på de sidor som är relevanta för de behov de har.

Förutom förbättrade sökmöjligheter och ett förenklat förfarande vid överlämning av forskningsdata lyfter ICPSR fram att hemsidan numera innehåller mer information om enskilda studier, bättre möjligheter att jämföra egenskaper hos flera variabler samtidigt samt en mer lättnavigerad FAQ-funktion.

För mer detaljerad information om förändringarna, se följande länkar:
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/ICPSR/redesign.html
http://www.youtube.com/watch?v=j_kgdZ9F4DY&feature=relmfu