Omfattande veckopresshistoria i Månadens data

Publicerad: 2012-11-23

I studien Svensk veckopress 1920-1975 finns data från 8 500 tidningssidor samlade. Materialet möjliggör jämförelser av hur innehållet i populärpressen förändrats över tid inom en mängd olika ämnesområden. Även data kring hur kvinnor och män beskrivits i artiklar och annonser finns med i den omfattande undersökningen.

Läs mer om Svensk veckopress 1920-1975 under vinjetten Månadens data