Pilotprojekt startat för certifiering av lärosätenas datahantering

Publicerad: 2020-06-30

Nu har arbetet med att certifiera lärosätenas forskningsdatahantering enligt CoreTrustSeal startat. Först ut i SND:s pilotprojekt är Karolinska Institutet (KI), som hoppas ha en certifieringsansökan klar inom kort.

Arbetet med att certifiera lärosätenas datahantering har startat.Syftet med certifieringen är att få en bekräftelse på att hanteringen av forskningsdata sker på ett hållbart sätt under hela forskningsprocessen, så att data blir så öppna och återanvändbara som möjligt. Genom organisationen CoreTrustSeals olika certifieringskriterier granskas bland annat frågor om ansvar, kurering, lagring, tillgänglighet, datakvalitet, säkerhet, sekretess och arbetsflöden.

KI:s Research Data Office håller i ansökan

– Det känns som om man vill vara ganska säker på att man fått med allt innehåll innan man skickar iväg något, därför har det varit väldigt bra att titta på SND:s senaste ansökan om certifiering. Det är ibland lite svårt att veta vad CoreTrustSeal vill ha, vissa krav är rätt luddiga, det är mycket man ska svara på och inte alltid så lätt att tolka kriterierna, berättar Johan Lundeqvist, projektledare för KI:s certifieringsansökan.

Arbetet med ansökan sker via KI:s Research Data Office, med stöd från SND:s projektgrupp för certifieringspiloten. Personal från IT, arkivet, biblioteket och Grants Office ingår i arbetsgruppen på KI.

Johan Lundeqvist, KI.
Johan Lundeqvist, KI.

– Eftersom SND redan är certifierat och vi ingår i nätverket får vi med oss en stor del via SND:s system, till exempel när det gäller metadata. Det vi egentligen certifierar själva är vår lokala lagringslösning, som är helt ny och ännu inte börjat användas, annat än i en pilot som pågår nu, säger Johan Lundeqvist.

Mycket av arbetet med ansökan handlar enligt Johan Lundeqvist om att synliggöra och systematiskt dokumentera alla arbetsprocesser, system, verktyg och personalresurser som finns vid KI och SND när det gäller hanteringen av forskningsdata under hela forskningsprocessen. Gruppen har arbetat mycket med att visa och skapa officiella länkar för att understödja det som lyfts fram i ansökan.

Pilotprojekt med fyra organisationer

KI är en av fyra organisationer som ingår i SND:s pilotprojekt kring certifiering. Övriga är Chalmers, RISE och Bolin Centre vid Stockholms universitet. Jeremy Azzopardi är forskningsdatarådgivare och den som samordnar SND:s projektgrupp.

–  Något som vi kommer att arbeta mycket med nu i början av projektet är att hitta alla gemensamma delar. Vad är det som medlemskapet i SND-nätverket bidrar med och vilka krav behöver lärosätena uppfylla lokalt, på egen hand, för att bli certifierade, säger Jeremy Azzopardi.

Han berättar att en viktig poäng med certifieringen också är att få igång diskussioner på lärosätena kring de olika kriterier och krav som finns inom CoreTrustSeal.

Vägen fram är viktig

– Själva texten i ansökan kan egentligen vara ganska kortfattad, det är lika mycket vägen fram som är viktig. Vi har sett hittills att de tekniska delarna går att uppfylla. De frågor som dykt upp har mycket handlat om personalresurser och olika typer av expertis och var denna ska finnas. Det är en fördel att vi har nätverket, via SND-konsortiet finns ju till exempel domänspecialister som en gemensam resurs, säger Jeremy Azzopardi.

Pilotprojektets huvudmål är att de organisationer som deltar ska bli certifierade i enlighet med CoreTrustSeal. Utöver detta är syftet att utreda vilka certifieringskrav som kan uppfyllas genom gemensamma lösningar via SND och att ta fram en mall/checklista för hur en ansökan kan fyllas i gällande just de gemensamma delarna.