RDA-konferens i Göteborg i vår med stor betydelse för delning av data

Publicerad: 2023-02-10

I mars 2013 samlades 250 internationella forskare och forskningsdataexperter i Göteborg för att bilda Research Data Alliance (RDA). Alliansen har vuxit betydligt sedan dess och har nu drygt 13 000 medlemmar i 149 länder. I år kommer organisationen vara på plats igen i Göteborg för att fira tioårsjubileum. SND är tillsammans med Chalmers en av värdarna för konferensen.

Foto på fyra konferensdeltagare som håller upp en stor ram runt sig med tryckt text på om RDA-mötet i Helsingfors 2019.
Elisabeth Strandhagen (tredje från vänster) uppskattar arbetet som görs inom RDA och har deltagit vid flera konferenser. Här i Helsingsfors 2019 tillsammans med Ida Taberman och Ylva Toljander, SLU, och Maria Johnsson, Lunds universitet.

Den 21–23 mars arrangeras hybridkonferensen Research Data Alliance 20th Plenary Meeting: Celebrating 10 years of the RDA. A Decade of Data. Arrangemanget är ett mecka för alla som arbetar med att öka möjligheterna för forskare och andra att dela data. Verksamheten inom RDA är helt baserad på de enskilda medlemmarnas engagemang och kunskap i frågor som är viktiga för delning av data, till exempel bevarande och citering av data, reproducerbarhet, metadata samt god praxis för repositorier inom olika vetenskapliga discipliner. Samarbetet sker framför allt genom alla de 87 arbets- och intressegrupper som för närvarande arbetar aktivt inom RDA.

”Vi hade ingen aning om att det skulle bli så stort”

Elisabeth Strandhagen, biträdande föreståndare, var SND:s representant på RDA:s första ”plenary meeting” i Kårhuset på Chalmers våren 2013. Hon minns att entusiasmen var stor bland deltagarna, men att det var svårt att ana att det som då lades grunden för skulle bli så stort som det är idag.

– Man kan säga att RDA har utvecklats till den viktigaste internationella aktören i forskningsdatafrågor. Medlemmar i organisationen gör en massa praktiskt arbete med bland annat rekommendationer, verktyg och standarder som är till stor nytta för alla som jobbar med samma saker, säger Elisabeth Strandhagen.

Hon uppskattar också att både forskare och personer som arbetar med stöd till forskare möts och skapar lösningar tillsammans.

– Det är verkligen en väldig bredd både på vilka som deltar i arbetet och på de frågor som behandlas. Det kan handla om allt från att lösa problem med datadelning inom väldigt smala forskningsområden till att skapa gemensamma rekommendationer för repositorier med väldigt många datatyper och målgrupper.

Plenary meeting två gånger per år

RDA:s stora internationella möten (så kallade plenary meetings) hålls två gånger om året, på olika platser i världen. Även på mötena sker aktivt arbete i de olika intresse- och arbetsgrupperna, men det finns också gemensamma inslag i programmet där mer övergripande aktuella frågor inom forskningsdataområdet diskuteras av en panel av experter.

Läs mer om konferensen

Program för konferensen

Anmälan till konferensen