RDA Meets Nordic Researchers i Göteborg

Nyheter: 2017-06-27

Den 14:e juni bjöd Research Data Alliance/sites/default/files/legacy/RDA.png#overlay-context=sv/nyheter/rda-meets-nordic-researchers-i-g%25C3%25B6teborg (RDA) Europe in till ”RDA Meets Nordic Researchers”, ett informationsmöte dit olika parter med intresse inom öppen tillgång till data bjudits in för att diskutera frågor kring återanvändning av data. Mötet samlade ett trettiotal intresserade. Här hölls presentationer och diskussioner, bland annat kring varför RDA är viktig, hur RDA:s arbetsgrupper fungerar och hur samarbetet bidrar till arbetet med tillgängliga forskningsdata. De presentationer som hölls finns tillgängliga på https://www.rd-alliance.org/rda-meets-nordic-researchers-14-june-2017.

RDA är en medlemsdriven organisation med målet att bistå utvecklingen för ökad tillgänglighet till och användning av data. För drygt fyra år sedan höll de sitt första Plenary Meeting i Göteborg. Då samlades 250 personer från närmare 50 länder för att starta ett samarbete som nu omfattar över 5 700 medlemmar från 128 länder. Den 12-14 juni 2017 återvände många av arbets- och intressegruppernas ordförande till Göteborg för att hålla RDA:s sjunde Working Group/Interest Group Collaboration Meeting.