RDA:s konferensstipendium gav Maria mersmak

Publicerad: 2020-01-15

– Det är häftigt, man lär sig så mycket, det är en fantastisk kompetensutveckling.
Maria Johnsson, bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek, har under flera år specialiserat sig på arbete med forskningsdata. I höstas var hon en av de experter som fick stipendium för att vara med på RDA:s konferens i Helsingfors. Nu utlyser organisationen nya stipendier till konferensen i Melbourne 18-20 mars, med temat ”Data for Real World Impact”.

Maria Johnsson från Lunds universitet var en av RDA-stipendiaterna hösten 2019.
Maria Johnsson från Lunds universitet var en av RDA-stipendiaterna hösten 2019.

Ett av huvudsyftena med RDA:s (Research Data Alliance) verksamhet är att samla experter från en rad länder och forskningsfält för att diskutera och arbeta fram rekommendationer och "best practices" inom en mängd olika områden, som exempelvis persistenta identifierare, metadatastandarder, datacitering och certifiering av datarepositorier. Genom att anamma rekommendationerna kan forskare och institutioner effektivisera sin hantering av data, öka graden av FAIRness för sina resultat, och därmed bidra till att förstärka öppen vetenskap på ett globalt plan.

En guldgruva i arbetet med forskningsdata
– Jag har under de år jag följt RDA fått otroligt mycket bra material. Rekommendationerna och kontakterna är en guldgruva för mig i mitt arbete med forskningsdata. Konferensen i Helsingfors var den första jag var med på, och planen framåt är att öka mitt engagemang i intressegruppen som jobbar med utbildningsfrågor, säger Maria Johnsson.

Arbets- och intressegrupperna inom RDA är många. Att Marias val föll på just gruppen för utbildningsinsatser (”Education and Training on handling of research data Interest Group”) är relaterat till den utveckling som pågår gällande forskningsdata vid Lunds universitet.

– Vi har kommit en bra bit i vårt arbete med öppna data. Vi har en policy och vi har en DAU. Ett naturligt nästa steg för oss är att försöka nå ut bättre till forskarna, bland annat genom olika utbildningsinsatser.

RDA har sina så kallade Plenary Meetings två gånger om året. Konferenserna består i stor utsträckning av möten i de olika grupperna, med mycket diskussioner och intensivt utvecklingsarbete. Den europeiska delen av RDA (RDA Europe) utlyser ett antal stipendier till konferenserna, dels inom Expert Support Programme, dels inom Early Career Programme.

Bra att vara lite personlig i ansökan
Maria Johnsson fick kännedom om programmen via RDA:s webbsida, bestämde sig för att söka och beviljades sedan ett av de attraktiva stipendierna. Vad har hon då för tips till någon som vill söka pengar från RDA Europe?

– Jag tror det är bra att vara lite personlig i sin ansökan. Lyft fram din egen vision med forskningsdata, varför du tycker det är viktigt att jobba med frågorna. Det var ganska lätt för mig, det här är ju mitt arbete.

Läs Marias blogginlägg från RDA-konferensen i Helsingfors här

Läs mer om ansökan till Expert Support Programme här (deadline 3 februari)
Läs mer om ansökan till Early Career Programme här (deadline 3 februari)