Rikt datamaterial i studier om kyrkliga seder

Publicerad: 2012-08-27

Genom undersökningsserien Svensk kyrklig sed finns möjligheter att studera kyrkolivet i landets församlingar sedan början av 1960-talet. I materialet finns data om en mängd seder och ceremonier som bröllop, dop, begravningar och jultraditioner.

- De kyrkliga sederna förändras över tid genom bland annat påverkan utifrån. Men det finns också mycket som är stabilt, framför allt på den lokala nivån ute i församlingarna, säger Anders Jarlert, föreståndare vid Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv och ansvarig för datainsamlingen.

Läs mer under vinjetten Månadens data