SND blir medlem i EOSC

Publicerad: 2020-11-03

EOSC logotyp

SND med Göteborgs universitet som värduniversitet blir medlem i den europeiska forskningsinfrastrukturen EOSC. Det beslutades på EOSC:s styrelsemöte den 28 oktober, då man samtidigt valde in ytterligare åtta svenska medlemsorganisationer. 

EOSC står för European Open Science Cloud och är en storskalig infrastruktur för att främja tillgång till forskningsdata i Europa och världen. Projektet ska skapa en digital samarbetsplattform som stöttar forskare från alla vetenskapsområden att lagra, hantera, analysera och återanvända data. EOSC är finansierat av EU och del av en långsiktig plan att stärka Europas ställning som konkurrenskraftig data- och kunskapsekonomi. 

SND har följt och bidragit till utvecklingen av EOSC sedan starten år 2016. Bland annat som deltagare i arbetsgruppen EOSC Bylaws, som är central för att ta fram de arbetsformer som präglar uppbyggnaden av infrastrukturen. Främst har SND dock varit aktiva genom sitt medlemskap i det regionala delprojektet EOSC-Nordic, som syftar till att samordna och koordinera utvecklingen av EOSC i de nordiska och baltiska länderna.  

Viktigt med nordiskt perspektiv under utvecklingen av EOSC  

Nu har Göteborgs universitet, som är värdorganisation för SND, blivit invald i stiftelsen EOSC Association. Beslutet är preliminärt och ett slutgiltigt godkännande kommer att ges den 17 december under EOSC:s generalförsamling. Medlemskapet innebär att SND har större möjligheter att påverka utvecklingen av EOSC. Bland annat kommer man att delta i generalförsamlingen i december där EOSC:s första ordförande och styrelsemedlemmar ska utses. 

– Nu när EOSC-stiftelsen har bildats så kommer de organisationer som är medlemmar att kunna påverka utvecklingen genom arbetet i själva stiftelsen, men framför allt genom att vi kommer att kunna vara centrala i olika utvecklingsprojekt. Vi kommer också att kunna föra fram ett nordiskt perspektiv kring hantering av forskningsdata där exempelvis våra personnummer både ger speciella möjligheter men också genererar en del hanteringsproblematik inom Open Science, säger SND:s föreståndare Max Petzold. 

Han tror att SND:s verksamhet och organisationsmodell, där forskningsdata ska hanteras och lagras lokalt hos medlemmarna i SND-nätverket, kan fungera som ett inspirerande exempel.  

– Det är nu viktigt att föra fram det distribuerade system som vi byggt upp i Sverige tillsammans med lärosätena. Att ha ett system där forskningsdata stannar hos lärosätet ger en tydlighet i ägarskapet och det fungerar också för data med personuppgifter eller annan skyddsvärd information. Detta i kombination med ett gemensamt verktyg för metadata och en nationell forskningsdatakatalog ger oss stora möjligheter att visa upp och förmedla data av alla slag. 

Tillsammans med SND har även åtta andra svenska organisationer blivit invalda som medlemmar i EOSC Association. Dessa är forskningsinfrastrukturen ESS, Chalmers, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Formas och Vetenskapsrådet.