SND blir svensk nod för RDA Europe

Publicerad: 2019-06-11

SND har blivit utsedd till nationell nod för RDA Europe och blir därmed en central aktör i Sverige för RDA:s arbete att underlätta för forskare att dela och återanvända data.  

RDA logo

Ett av huvudsyftena med RDA:s (Research Data Alliance) verksamhet är att experter från en rad olika länder och forskningsfält samlas för att diskutera och arbeta fram rekommendationer och "best practices" inom en mängd olika områden, som exempelvis persistenta identifierare, metadatastandarder, datacitering och certifiering av datarepositorier. Genom att anamma rekommendationerna kan forskare och institutioner effektivisera sin hantering av data, öka graden av FAIRness för sina resultat, och därmed bidra till att förstärka öppen vetenskap på ett globalt plan.

– SND ser fram emot att få verka långsiktigt som svensk nod för RDA. Det särskilda anslag vi får för att komma igång med arbetet kommer vi att använda för olika aktiviteter riktade mot forskare. Med SND:s breda kontaktnät över landet hoppas vi kunna nå ut till många större forskargrupper där arbete med Open Data är aktuellt, säger Max Petzold, föreståndare för SND.

Så snart som möjligt inleds nu det utåtriktade RDA-arbetet för SND:s del. Bland det som planeras finns två större workshops på nationell nivå för forskare och andra yrkesgrupper som hanterar forskningsdata. Även ett par mindre workshops kommer att hållas med specifika intressenter från forskningsfinansiärer och departement. Huvudsyftet är att sprida rekommendationer och andra resultat av RDA:s arbete bland svenska forskare och att rekrytera fler medlemmar till RDA från det svenska forskarsamhället.

Utöver Sverige fick även Norge, Kroatien, Tjeckien, Ungern och Litauen RDA-noder i denna ansökningsomgång. På RDA:s webbsida finns mer information (på engelska) om de nya europeiska noderna.