SND deltar i europeiskt projekt för att främja utbildning inom öppen vetenskap

Publicerad: 2022-01-31

Förenklade bilder av människor binds ihop i ett nätverk.Det paneuropeiska projektet Skills4EOSC (Skills for the European Open Science Commons) får EU-finansiering. Projektet ska verka för att samordna utbildning inom öppen vetenskap i Europa. SND är en av fyra aktörer som representerar Sverige i det storskaliga samarbetet.

Den 18 januari stod det klart att Skills4EOSC beviljas medel från EU-kommissionen, även om den exakta summan ännu inte är färdigförhandlad. Projektet kommer att påbörjas senare under året och pågår sedan under tre år framåt. Totalt deltar 44 europeiska aktörer, från 18 olika länder, under ledning av det italienska konsortiet GARR. Från Sverige deltar SND (via Göteborgs universitet) tillsammans med Chalmers, Karolinska institutet och Umeå universitet.

Syftet med projektet är att skapa ett gemensamt och samordnat ekosystem för utbildningsresurser inom öppen vetenskap i en europeisk kontext. För att åstadkomma detta ska etablerade och centrala aktörer på nationell nivå arbeta tillsammans för att höja kompetensnivån hos dem som arbetar med frågor kopplade till öppen vetenskap och öppna data.

– I olika länder har man olika tillvägagångssätt och man vill utveckla ett ”minimum viable skillset”, det vill säga ett gemensamt ramverk för de kompetenser som krävs för arbetet. Det handlar inte bara om utbildning för dem som är nya på området utan också för existerande personal. Man ska utveckla det här ramverket från grunden, komplett med metodologi, läroplan och utbildningsmaterial. Sedan handlar det också om att skapa nätverk och förutsättningar för att implementera det här, säger Arin Savran, forskningsdatarådgivare hos SND, som har varit med och skrivit projektansökan.

SND kommer att delta i sex olika arbetsgrupper (Work packages, WP) inom projektet. En av dessa, kallad ”Synergies, stakeholder engagement, advocacy & comms”, kommer SND dessutom att leda.

– Arbetsgruppen vi leder handlar om att nå ut till och förankra projektets resultat hos nationella och internationella finansiärer, beslutsfattare och andra intressenter som är viktiga för att stötta utvecklingen. Vi ska samtidigt försöka samordna projektet med relaterade program och initiativ som redan existerar. Uppdraget kommer till viss del också handla om att kommunicera utåt och sprida resultatet.