SND deltar i forskningsprogram om hållbar blå ekonomi

Publicerad: 2023-12-18

Under hösten har forskningsprogrammet Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2) dragit i gång, med SND som en av närmare 40 medverkande aktörer. Syftet med programmet är att skapa en mer hållbar, demokratisk och öppen användning av havet, och i detta arbete kommer data vara centrala för att ”ge naturen en röst”. 

Havsvåg.

– SND:s roll kommer att vara att främja tillgången på öppna data för forskare som driver marina forskningsprojekt. Vi ska också bidra till att hela programmet följer öppna data-principer. Det är inte bara organisationer inom akademin som deltar i programmet utan också många myndigheter och privata aktörer. Det är spännande och kommer att bli lite av en utmaning, det är ett mycket omfattande samverkansprojekt, berättar David Rayner, som samordnar SND:s insatser inom C2B2. 

Helhetsperspektiv ska utvecklas 

Programmet kommer att pågå i fyra år och ambitionen är att radikalt förändra vårt sätt att se på och använda havet, för att säkerställa en hållbar blå ekonomi. C2B2 ska utveckla ett helhetsperspektiv för att komma bort från strategier som enbart fokuserar på en enskild sektor. Det är många olika intressenter och verksamheter som täcks in av och ska samarbeta inom programmet, bland annat fiske, fiskodling, vattenbruk, energi, transporter och turism. 

För att lyckas med den omfattande förändringen mot en ökad hållbarhet lyfter programmet fram att det ska skapas nya former för samverkan och dialog mellan forskare och de intressenter som styr användningen av havet. Fokus ligger på att förvalta de marina ekosystemen på ett vetenskapsbaserat, transdisciplinärt och långsiktigt sätt. 

Hjälp från SND-nätverket   

– Den stora frågan är hur olika intressen tillsammans ska hitta en väg framåt? I denna process är ökad tillgänglighet och användning av data central. Från SND har vi därför en ambition att också involvera SND-nätverket för att bland annat få kontakt med forskare och se till att deras data blir publicerade och möjliga att återanvända, säger David Rayner.