SND deltar i uppbyggnad av epidemiologisk metadatabas

Publicerad: 2012-12-11

Nyligen påbörjades arbetet med att upprätta en metadatabas över epidemiologiska studier i Region Skåne. Projektet finansieras av bl a Vetenskapsrådet och genomförs av FoU-centrum Skåne i samarbete med SND.

– Sammanställningen av ett stort antal databaser kommer att möjliggöra studier också av sällsynta sjukdomar och tillstånd, och är ett viktigt steg framåt för skånsk epidemiologisk forskning, säger Christel Nielsen, epidemiolog vid FoU-centrum Skåne, på centrumets hemsida.

Den epidemiologiska metadatabasen ska innehålla grundläggande information om de olika studier som ingår, till exempel materialstorlek, ursprungspopulation, studiedesign och kontaktuppgifter till primärforskaren. De studier som inventeras är kopplade till Lunds universitet eller Region Skåne. Det kommer inte att finnas några personuppgifter eller andra data på individnivå i databasen.

Syftet med metadatabasen är att synlig- och tillgängliggöra redan befintliga forskningsdata så att dessa kan återanvändas av andra forskare, vilket kan spara både tid och pengar. Ett mål för projektet är att det ska bli en etablerad rutin bland forskare att söka igenom metadatabasen redan i planeringsstadiet för nya studier. Metadatabasen ska vara klar till sommaren 2013 och information om tillgängliga forskningsdata kommer kontinuerligt att rapporteras till SND samt publiceras på EpiHealths hemsida.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01