SND får fortsatt bidrag från Vetenskapsrådet

Nyheter: 2017-09-20

Vetenskapsrådet har beslutat att fortsätta finansiera Svensk Nationell Datatjänst.

SND är en av de organisationer som beviljas medel i Vetenskapsrådets (VR) utlysning för forskningsinfrastrukturer. Totalt fördelas cirka 4 miljarder kronor under en åttaårsperiod, men de exakta beloppen är ännu inte beslutade för de flesta av de infrastrukturer som får stöd.  

– Vi är mycket glada att vår ansökan beviljades och ser nu fram emot förhandlingarna med VR kring uppdrag och exakt finansiering, säger SND:s föreståndare Max Petzold.

SND:s nuvarande finansiering och uppdrag löper fram till årsskiftet 2017. Från och med nästa år är planerna att både organisation och verksamhet ska förändras och utökas. Göteborgs universitet kommer även fortsättningsvis vara värduniversitet för SND, men verksamheten kommer att ledas av ett konsortium bestående av sju lärosäten. Förutom GU ingår Karolinska institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet i konsortiet. De sju lärosätena kommer att ha specialistkompetens kring datahantering inom olika vetenskapliga områden och kommer därmed fungera som nationella kunskapscentra för att öka tillgången på väldokumenterade och välbevarade forskningsdata.

I den nya modellen för SND:s arbete är också nätverket av i dagsläget ytterligare ett 20-tal lärosäten centralt. På dessa lärosäten kommer det under de närmaste åren byggas upp lokala enheter/funktioner (så kallade ”Data Access Units”) som ska hjälpa forskare att göra sina data tillgängliga vid slutet av ett projekt eller i samband med publicering.

Läs mer om VR:s bidragsbeslut gällande forskningsinfrastrukturer här.