SND får totalt 70 miljoner från VR under fem år

Publicerad: 2017-12-14

Vetenskapsrådet ger SND totalt 70 miljoner kronor under de kommande fem åren. Detta framgår av det avtal som nu är klart mellan rådet och SND:s konsortium.

– Vi är mycket glada för stödet från Vetenskapsrådet. Genom anslaget får vi möjlighet att bygga upp en helt ny typ av distribuerad infrastruktur för forskningsdata som saknar motsvarighet i världen, kommenterar SND:s föreståndare Max Petzold.

Med pengar från VR och de sju konsortielärosätena omfattar satsningen totalt 150 miljoner kronor. Syftet med verksamheten är att ge det svenska forskarsamhället ett samordnat och kvalitetssäkrat system för att beskriva, deponera, dela och hitta data inom de flesta vetenskapliga områden, både nationellt och internationellt. I den nya modellen för SND:s arbete är nätverket av i dagsläget 27 lärosäten centralt.

– Arbetet inom nätverket präglas av stort intresse och engagemang för de här frågorna. Det finns också gott om kunskap både inom nuvarande SND och ute på enskilda lärosäten, vilket ger mycket goda förutsättningar för att vi ska lyckas öka tillgången på väldokumenterade och välbevarade forskningsdata, säger Max Petzold.