SND lanserar förbättrad söksida

Nyheter: 2017-03-24

SND:s söksida för forskningsdata har fått nytt utseende och en rad nya funktioner. Syftet är att utöka och förbättra servicen till forskare och övriga användare både när det gäller att hitta och beställa data.

SND har för närvarande 2 711 sökbara studier från en rad olika ämnesområden. Idag går drygt 1 700 av dessa att hitta via SND:s katalog. Inom kort kommer även resten av studierna, som ligger i databasen ECDS (Environment Climate Data Sweden), att föras in i katalogen. En hel del av SND:s forskningsdata är möjliga att ladda ner direkt från webben. Det material som inte finns tillgängligt för direktnedladdning går istället att beställa via SND:s särskilda formulär. Under förra året förmedlade SND mer än 6 000 dataset till forskare, studenter och andra användare.

När det gäller SND:s nya sökfunktion är det framför allt tre större förändringar som bidrar till den förbättrade servicen för användarna:

  • Filter. Genom valbara filter kan sökresultaten snävas in ytterligare. Exempel på sådana filter är ämne, typ av data, analysenhet, urvalsmetod och studiedesign.
  • Kartsök. Via kartsöket går det att få fram geografisk plats för de undersökningar som har geografiska koordinater inlagda. För närvarande finns koordinater i GIS-data och i ECDS forskningsdatabas, men det är också möjligt att publicera denna information för andra typer av data, till exempel surveyundersökningar och medicinska studier som är geografiskt avgränsade.
  • Studiepresentationer. SND:s katalogsidor för de enskilda forskningsstudierna har byggts ut och innehåller nu en mer strukturerad översiktlig information samt detaljerade beskrivningar med all metadata som är relevant att återge publikt (för ett exempel, se Riks-SOM-undersökningen 2014).

SND:s webb- och systemutvecklare har jobbat med omgörningen av söksidan under en längre tid och inspiration har kommit från en rad olika håll, bland andra ICPSR, UKDS, DataCite, Ariadne och FSD. Nästa steg i utvecklingen är att skapa ett tidslinjesök för arkeologiska data samt en funktion för avancerad sökning. Lite längre fram kommer också ett nytt fråge-och-variabel-sök för SND ta form i samarbete med CESSDA.