SND lanserar förbättrad webbtjänst för forskare

Nyheter: 2018-03-27

Nu gör vi det enklare för alla forskare att använda SND på webben. I ett första steg förbättras tjänsten för inlämning av forskningsdata för beskrivning och återanvändning. I nästa steg ska det också bli lättare för forskare att beställa data via SND.

Genom den nya inloggningsmöjligheten på webben får varje forskare en snabb överblick över var inlämnade data befinner sig i processen mot publicering. Det är också möjligt för forskaren att på ett smidigt sätt återuppta arbetet med en beskrivning av ett datamaterial.

– Syftet är att skapa en portal där forskarna får tillgång till alla SND:s tjänster via en och samma inloggning. På sikt hoppas vi också kunna utöka servicen via portalen, säger Johan Fihn Marberg, arbetsledare för IT.

Ett exempel på en sådan utökning är ett nationellt verktyg för datahanteringsplaner. Här är det dock inte SND ensamt som avgör om och i så fall när ett sådant verktyg kommer på plats. I denna fråga spelar även Vetenskapsrådet och SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata en central roll.

Ytterligare ett framtida användningsområde för tjänsten är kopplingen till de stödenheter för forskningsdata (så kallade Data Access Units, DAU) som nu är under uppbyggnad på 27 svenska lärosäten. I den tänkta modellen beskriver forskarna sina data via SND:s portal, därefter tas data om hand av lärosätenas stödenheter för att sedan bli sök- och återanvändbara via SND:s katalog.

För att komma till portalen, välj logga in uppe till höger på SND:s webbsidor. Du kan antingen logga in via ditt befintliga konto på ditt lärosäte eller via sociala medier.