SND lanserar ny samarbetsportal

Nyheter: 2017-11-03

Under de närmaste åren kommer SND:s organisation och verksamhet att utvecklas och samarbetet med de svenska lärosätena bli mer fördjupat och omfattande. Med anledning av detta har SND skapat en särskild portal, Samarbetsportalen, där mycket av arbetet med förändringen kommer att synliggöras.

Ett av målen med Samabetsportalen är att det ska gå att följa utvecklingen av forskarstödsenheter (så kallade DAU:er) på varje lärosäte. I dagsläget har 25 lärosäten åtagit sig att etablera DAU:er, men SND räknar med att ytterligare lärosäten kommer att ansluta sig under utvecklingsprojektets gång.

Förändringen av SND:s verksamhet möjliggörs av att Vetenskapsrådet (VR) anslår medel för ytterligare en femårsperiod (2018-2022). Till detta kommer de resurser som de sju lärosätena i SND:s konsortium bidrar med. Exakt hur stora summor det handlar om är ännu inte klart, förhandlingen med VR om villkoren för bidraget och dess storlek äger rum 20 november.

Att VR betraktar satsningen som mycket viktig för den framtida tillgången på svenska forskningsdata framgår av beredningsgruppens yttrande gällande SND:s ansökan om bidrag. Infrastrukturen får det samlade betyget Excellent (sex poäng av sju möjliga) med följande kommentar:

“The SND 2.0 infrastructure as proposed is an enlarged and remodelled version of the existing SND. Its 2-level structure (core services at national level, and DAU's at local university level) seems well-suited to combine central coordination and oversight with local flexibility and expertise.
Its organization and leadership builds on proven expertise of all partners, at all levels involved.
Its national and international connectedness guarantees forefront expertise and development.
It is an important and timely proposal.
The infrastructure is of national interest and meets all the 2017 criteria for this mentioned by VR.”