SND ledde DDI-workshop i Göteborg

Publicerad: 2012-12-20

SND var nyligen värd för en workshop för svenska forskare och doktorander där grunderna i metadatastandarden DDI lärdes ut. Ett 20-tal personer deltog under ledning av Wendy Thomas, ordförande för DDI Alliance Technical Implementation Committee.

Programmet bestod av två moment. Under den inledande halvdagen presenterades grunderna i DDI, bland annat diskuterades DDI:s struktur, hanterandet av frågeformulär samt på vilket sätt DDI är användbart under hela forskningsprocessen. Under den avslutande halvdagen gjordes en fördjupning kring några olika ämnen, bland annat geografiska strukturer, vilka förändringar som den nya versionen DDI 3.2 medför samt vilka verktyg och resurser som finns inom DDI.

SND hoppas på en fortsättning med ytterligare workshops framöver, då med ännu större fokus på slutanvändarna.

Läs vidare här för mer information om SND:s arbete med DDI.