SND med på PLOS lista över rekommenderade repositorier

Nyheter: 2017-05-19

SND är nu med på PLOS lista över generella repositorier som författare till PLOS-tidskrifterna rekommenderas att använda. Detta innebär att SND erkänns som ett trovärdigt repositorium för att hantera data och gör dem tillgängliga. Läs mer om detta och se PLOS lista på http://journals.plos.org/plosone/s/data-availability#loc-explanatory-notes-and-guidance