SND minns tidigare föreståndaren Hans Jørgen Marker

Publicerad: 2020-11-10
Porträtt Hans Jorgen Marker
Hans Jørgen Marker var SND:s föreståndare
från 2009 till 2015.

Hans Jørgen Marker, SND’s tidigare föreståndare, avled efter en tids sjukdom fredagen den 6 november.

När Hans Jørgen tillträdde som föreståndare för SND år 2009 kom han med 25 års erfarenhet från vår systerorganisation DDA i Danmark. Han var mycket kunnig i det praktiska arbetet med att använda och bevara data och en van ledare.

Den svenska samhällsvetenskapliga datatjänsten (SSD) hade under 2008 ombildats till Svensk nationell datatjänst och fått ett bredare uppdrag. Under Hans Jørgens tid som föreståndare inkluderades humaniora och hälsovetenskap i verksamheten och personalstyrkan fyrdubblades.

Hans Jørgen hade ett stort internationellt kontaktnät, vilket innebar att mycket av SND:s verksamhet präglades av utvecklingen i omvärlden. Nya initiativ som DataCite och Research Data Alliance (RDA) blev snabbt inkluderade i SND:s fortsatta arbete. Hans Jørgen var också mycket engagerad i utvecklingen av den europeiska forskningsinfrastrukturen CESSDA, där han även blev ordförande år 2010. Engagemanget gjorde att SND blev ett nav i de diskussioner som fördes om att CESSDA skulle omvandlas till en ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Hans Jørgen koordinerade också klusterprojektet DASISH 2012-2014.

Hans Jørgen lämnade SND då han gick i pension våren 2015, men hans kunskaper och entusiasm för arbetet lever på många sätt vidare i verksamheten.